PRIVACY VERKLARING

28 februari 2021

Wij vinden uw privacy belangrijk! Daarom proberen we deze zo goed mogelijk te beschermen. We zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring. In deze verklaring wordt tevens het gebruik van cookies beschreven.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Move2bHappy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboorte datum
  • Adresgegeven
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens die u zelf verstrekt via het inschrijf of contactformulier

 

INSCHRIJF/CONTACTFORMULIER

Door gebruik te maken van ons beveiligde inschrijf/contactformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter als naam, telefoonnummer en e-mailadres (evt website). Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij waar nodig contact met u kunnen opnemen. De gegevens in deze e-mail worden niet langer dan strikt noodzakelijk in de mailbox opgeslagen. info@move2bhappy.nl verwerkt persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen. De gegevens verstuurd door middel van het inschrijf/contactformulier worden niet opgeslagen in een database gekoppeld aan de website.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@move2bhappy.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Move2bHappy verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Move2bHappy neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Move2bHappy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens twee jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Move2bHappy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Move2bHappy gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

LINKS OP ONZE WEBSITE EN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Op onze website kunt u wellicht linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is. Move2bHappy linkt ook naar de Facebook en Instagram pagina van Move2bHappy. Facebook heeft zijn eigen privacyverklaring.

 

GEBRUIK VAN FOTO’S OP ONZE WEBSITE

Move2bHappy gebruikt o.a. rechtenvrije stockfoto’s. Mochten wij foto’s willen plaatsen waarop mensen herkenbaar in beeld zijn dan vragen we deze personen vooraf om toestemming. Staat u (of een familielid of kind) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@move2bhappy zodat we de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Move2bHappy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@move2bhappy.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Move2bHappy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Move2bHappy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die door Move2bHappy worden beheerd of verwerkt zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Onze systemen worden geüpdate met de laatste software en op onze systemen staan virusscanners. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@move2bhappy.nl.

Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring worden doorgevoerd dan ziet u dit terug aan de plaatsingsdatum.

 

CONTACT

Move2bHappy
Diana ter Maat
Varsseveldseweg 71
7131JA Lichtenvoorde

06 – 461 654 83
info@move2bhappy.nl
www.move2bhappy.nl
btw-id NL003200039B89
K.v.K. 77454596